Shpallje, 23.04.2024

Shpallje, 23.04.2024

Shpallje April 23, 2024 - 14:52

“Burhanedin Raka” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810139958, Kaçanik.

Driton Ahmetaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e viteve I, II, III dhe certifikatën e Maturës, shkolla e mesme “Kadri Kusari”, Gjakovë.

“Egothix” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 712851036, Gjakovë - Prishtinë.

Endrit Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, shkolla e mesme ekonomike “Kadri Kusari”, Gjakovë.

“Valdet Stuja” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810235649, Gjakovë.

“Edomnd Halilaj” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811130591, Gjakovë.

Dr. Shkumbim Rizvanolli shpall të pavlefshme licencën e punës të lëshuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës.

Shoqata e Peshkatarëve Gjakovë shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 600939708, Gjakovë.

NTP “Lendita Batusha” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80651376, Gjakovë.

“Gatsby” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330374116, Prizren.

Sami Bllacaku shpall të pavlefshme dëftesën e viteve VI – IX të shkollës fillore “Elena Gjika”, Prishtinë.

Burim Ramadani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “HIDRO-ING” SHPK me nr. 810036815.

Nadire Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.