Shpallje, 14.06.2024

Shpallje, 14.06.2024

Shpallje June 14, 2024 - 13:39

“NK Studio” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 812044220.

Kompania "Flux Drinks" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër biznesi 811901702.