Shpallje, 20.06.2024

Shpallje, 20.06.2024

Shpallje June 20, 2024 - 15:47

Mobile Shop “Alpha” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810046286.

Floriana Qafleshi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit X SHM “Ruzhdi Berisha“, Dragash.

Ergis Ukaj shpall të pavlefshme dëftesën e Vitit Vlll “Gymnazium Loyola”, Prizren.