Shpallje, 13.06.2024

Shpallje, 13.06.2024

Shpallje June 13, 2024 - 10:31

Arton Rrusta shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore "Bajram Curri", Nekoc, Drenas.

Vlora Bllaca Azemi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme "28 Nëntori", Prishtinë.

“Rialko” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810516601 (70336650).

”Ndërtimi Fi 6285 92” SHA shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812015859.

Valdete Ademi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Agron Ademi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Engjëllushe Llulleci shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 10, 11, 12 dhe diplomën e shkollës së mesme “Kongresi i Manastirit”, Pozheran.