Shpallje, 22.04.2024

Shpallje, 22.04.2024

Shpallje April 22, 2024 - 14:31

Arif Zogiani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Fushë-Kosovë.

Teuta Bylykbashi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I-VIII, SHFMU “Dituria”, Samadraxhë.

Shiqeri Muharremaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Elezabeta Kuçi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve III-IV, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Naif Luma shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Alban Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

“Driton Lushaj” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811503607, Prizren.

Sejat Baxhaku shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, XII dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Hevzi Curi” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810282450, Gjilan.

“Kalemi Travel & Tours Kosova” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811911553, Prishtinë.

Kushtrim Bajrami shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Lirije Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Pozhoran - Viti.