Shpallje, 17.04.2024

Shpallje, 17.04.2024

Shpallje April 17, 2024 - 15:14

Ajten Haxhilari Gashi shpall të pavlefshme licencën e punës, instruktore - shofere 01-0150/23, Prishtinë.

“BMW” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811764530, Prizren.

Veton Dakaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Beqir Kuqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “DPH Relax”, me nr. 71155838, Suharekë.

Rrahim Manxhuka shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Dardan Tunaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Dardan Tunaj” BI me nr. 811475468, Ferizaj.

Leonora Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Leonora Krasniqi” BI me nr. 811037151 dhe NRB. 602256457, Suharekë.