Shpallje, 16.04.2024

Shpallje, 16.04.2024

Shpallje April 16, 2024 - 12:06

Redon Musliu shpall të pavlefshme patentën e shoferit, DL 31019104, Prishtinë.

Redon Musliu shpall të pavlefshëm letërnjoftimin me nr. 1230648944, Prishtinë.

Lumnije Rexhep Berisha shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Mjekësisë, Prishtinë.

Egzona Qoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Gent Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e Maturës Shtetërore, Qendra e Kompetencës, Prizren.