Shpallje, 12.04.2024

Shpallje, 12.04.2024

Shpallje April 12, 2024 - 15:17

Ilmi Gashi shpall të pavlefshme certifikatën me numër fiskal 600379540, NTP GNT, Dubravë - Prizren.