Shpallje, 03.04.2024

Shpallje, 03.04.2024

Shpallje April 03, 2024 - 14:53

Ermin Ajro shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Euro Glass” DOO shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330003567, Prizren.

Fjolla Veseli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Valon Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Shemsi Asllani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I – VIII, SHFMU “Bajram Curri”, Nishor.

Florijan Zajmi shpall të pavlefshme diplomën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Fatlind Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe certifikatën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Osman Balaj shpall të pavlefshme certifikatën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Hatixhe Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812130392, “BG Rafihics Solution” SHPK, Suharekë.