Shpallje, 02.04.2024

Shpallje, 02.04.2024

Shpallje April 02, 2024 - 15:34

“Clouds Lounge” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811951591, Prishtinë.

“Buna 26” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811333195.

“Supernova Shqiptare Entertainment” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811331214, Gjakovë.

"Triart Construction" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811920166.

“Zijadin Cakolli” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, agjenci marketingu "Grow Up", Prishtinë.

Gjirokastra Muhadri shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Duresa Sinanaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Nazim Ajnuni shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Adrian Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “CM Production” SHPK me nr. 810154659, Lipjan.

Luljetë Vllasi shpall të pavlefshme certifikatën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.