Shpallje, 29.03.2024

Shpallje, 29.03.2024

Shpallje March 29, 2024 - 14:58

“ABKONS” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810869729, Prishtinë.

Esat Haliti shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Afërdita Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Gres Haziri shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Gëzonjeta Aliu shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Bekim Islami shpall të pavlefshme dëftesat e klasave III – IV, SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Ardianë Mustafa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811371898, Podujevë.

Florian Potera shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Isa Boletini”, Podujevë.

Estet Stublla shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Afrimi e Fazliu”, Lluzhan.

Florijan Behluli shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Isa Boletini”, Podujevë.

Miradie Januzi shpall të pavlefshme tri dëftesat e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Patriot Bekolli shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Isa Boletini”, Podujevë.

Bajram Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Sabit Kaqanolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Xhater Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Ismet Fetahu shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Fitim Thaqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811295288, Podujevë.

Burim Maloku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810068975, Podujevë.

Adila Regja shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI – VIII, SHFMU “Ekrem Rexha”, Lubizhdë.

Selami Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

“Dani Dekor” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811365833, Prizren.

Enver Cadraku shpall të pavlefshme diplomën, QK “11 Marsi”, Prizren.

Halil Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – IX, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Piranë.

“Ahmet Marashi” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811004580, Prizren.

Qerim Aliaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI – IX, SHFMU “Zef Lush Marku”, Velezhë.

Mentor Kodra, tatimpagues individual, shpall të pavlefshme certifikatën e numrin fiskal 601253917, Prizren.