Shpallje, 25.03.2024

Shpallje, 25.03.2024

Shpallje March 25, 2024 - 14:25

Aldrina Hajdari shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Arlind Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesën e SHMU “Kenan Halimi”, klasat 1 – 9, Gjylekar - Viti.

Arjeton Halti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Ali Bekolli shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Negjmi Mustafa”, Vranidoll.

“Nexhmije Fejzullahu” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811259557, Fushë-Kosovë.

Dardan Xhakolli shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Mihal Grameno”, Fushë-Kosovë.

Dardan Xhakolli shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Sradan Gadzic shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Alfred Bylygbashi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Zenel Hajdini”, Drenas.

Egzon Qallapeku shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Dëshmorët e Qëndresës”, Drenas.

Perparim Terkolli shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Nazim Gafurri”, Prishtinë.

NTP “Meti-Al” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810394099, Ratkoc – Rahovec.

Behar Sekiraqa shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Lirigzon Kuleta shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Anton Zako Çajupi”, Bardhosh.

Arbër Xheladini shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Rifat Gashi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Fushë-Kosovë.

“Fly On Time” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811255993, Fushë-Kosovë.

Mensur Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Sylejman Lahu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “19 Nëntori”, Prishtinë.

Leon Govari shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “19 Nëntori”, Prishtinë.

Sabrie Latifi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.