Shpallje, 01.03.2024

Shpallje, 01.03.2024

Shpallje March 01, 2024 - 09:45

“Salvus KS” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810050261, Graçanicë.

“Uniks Partners” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812042050, Prishtinë.

Behar Mahmuti shpall të pavlefshme diplomën me nr. 3621 të Fakultetit të Mjekësisë -UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Selami Dana shpall të pavlefshme certifikatën për murator, IAPP “Dituria”, Prizren.

“Merita Rugova” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811421213, Prizren.

Faruk Rrahmani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 1, 2, 3, 4 të SHMP "Adem Gllavica", Lipjan.

Rexhep Hashani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Hoxhë Kadri Prishtina", Fushë-Kosovë.