Shpallje, 29.02.2024

Shpallje, 29.02.2024

Shpallje February 29, 2024 - 15:19

NPP "Nika" shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330035958, Gllogoc.

Bajram Balaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Egzon Beqiri shpall të pavlefshme katër dëftesat, certifikatën dhe diplomën, QK “11 Marsi”, Prizren.

Qendrim Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 9, SHFMU "Hysen Terpeza", Terpezë - Viti.

Qendrim Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, shkolla e mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Meriton Hajrullahu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ "Ulpiana", Lipjan.

Albatros Limoni shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e viteve 10, 11, 12, 13 të SHMP "Adem Gllavica", Lipjan.

Mehaz Neziri shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Adem Gllavica", Lipjan.

NNSH “Gisko Gnak”, me nr. të biznesit 810375990, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së.