Shpallje, 28.02.2024

Shpallje, 28.02.2024

Shpallje February 28, 2024 - 15:00

Ekrem Bequku shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, Prishtinë.

Furra e bukës “Dreni” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80639759, Fushë-Kosovë.

Arber Sabit Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, XII dhe diplomën e gjimnazit “Hivzi Sylejmani”, Fushë-Kosovë.

“Haxhi – Nrecaj” BI shpall të pavlefshme certifikatën e numrin fiskal 600310198, Prizren.

“Haxhi – Nrecaj” BI shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH me nr. 330029498, Prizren.

Qendrim Bajraktari shpall të pavlefshme diplomën SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Edona Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Gjelil Buduri shpall të pavlefshme dëftesat dhe certifikatën, QK “11 Marsi”, Prizren.

Arton Kadriu shpall të pavlefshme diplomën e SHMLT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Mefail Konushefci shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Nexhat Zhdrella shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Shefqet Bllaca shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Skender Haliti shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Ismet Dërguti”, Brainë - Podujevë.

Skender Haliti shpall të pavlefshme dëftesat e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Sevdaim Zeqiri shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Shaban Shabani shpall të pavlefshme diplomën dhe katër dëftesat e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Vëlor Zeneli shpall të pavlefshme dëftesat e SHME “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Jahir Sinani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI dhe diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Ylbere Guri shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Resmije Jaha shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Nusret Neccmettin Uskupi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të "Zamak" SHPK.

Ilmije Kamishi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit "Ilmije Kamishi", me numër 810195885.

Fatlind Fuga shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Xhemile Rexha shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Flamur Axhami shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Metush Lika shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të "Luboteni Resort" SHPK.

Valbona Kamishi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU "Kadri Zeka", Kaçanik.

Butrint Kyçyku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të DPH "Te Niki ", me numër 811277393.

Egzon Meliqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", në Kaçanik.

Mubekir Guri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të NTN “Launiti”, Kaçanik.

Ibadete Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU "Ilaz Thaçi", Han i Elezit.

Faik Dardhishta shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Universum”, Ferizaj.

Liridon Vishi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Bedri Bajrami shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Driton Burrniku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit "Driton Burrniku” – Diti AB., me numër 811333484.

Astrit Brati shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Faik Dardhishta shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Samuel Prenkaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, II dhe diplomën e shkollës së mesme “Nexhmedin Nixha”, Gjakovë.

Istref Asllani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Halim Jasiqi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e shkollës së mesme ekonomike “Kadri Kusari”, Gjakovë.

Tima Rrustemi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

“Bekim S. Gashi” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810230095, Gjakovë.

Arjanit Sylejmani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, XII të shkollës së mesme “Gjon Nikollë Kazazi”, Gjakovë.

KB “Fusha e Artë” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811181106 dhe me nr. biznesi 70560410.

“Ylli” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810252552 dhe me nr. biznesi 70125187.

Fatmir Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Greta Kutllovci shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës së mesme “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Drilon Sahiti shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Enver Hasani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Altin Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ylber Zariqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Cen Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Mursel Sylaj shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Bujar Curri”, Nekoc - Gllogoc.

Ramadan Sahiri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Lindita Misini shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, Drenas.

“Ahmet Q. Ahmeti” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811180489.

Venera Ajeti shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme të medresesë “Alaudin”, Prishtinë.

Venera Ajeti shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Meta Bajraktari”, Prishtinë.

Fisnik Zeka shpall të pavlefshme dëftesat dhe certifikatën e shkollës së mesme “Shjtefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Venera Ajeti shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme medreseja “Alaudin”, Prishtinë.

Gani Dreshaj shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “19 Nëntori”, Prishtinë.

Nuhi Haxholli shpall të pavlefshme dublikatën e diplomës, Shkolla Ekonomike, Prishtinë.

Feti Vitia shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Bejtullah Mjekiqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Minatori”, Bardh i Madh.

Gani Dreshaj shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “19 Nëntori”, Prishtinë.

Donat Latifi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “28 Nëntori”, Prishtinë.

Firat Ferizi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Fatmir Berisha shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Ilir Kelmendi shpall të pavlefshme diplomën dhe katër dëftesat e shkollës së mesme “Minatori”, Bardh i Madh.

Kujtim Krasnqi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Zenel Hajdani”, Bardh i Madh.

Naim Berisha shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Adem Berisha shpall të pavlefshme të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “Minatori”, Obiliq.

Besnik Nimani shpall të pavlefshme dëftesat e viteve II, III, shkolla e mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Pllum Ramadani shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Ilir Humolli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Fehmi Magjuni shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.