Shpallje, 26.02.2024

Shpallje, 26.02.2024

Shpallje February 26, 2024 - 15:30

Gresa Thaqi shpall të pavlefshme kartelën identifikuese me numër RE-83375/19, kolegji “AAB”, Prishtinë.

DPH “Sandwich Time” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70929791, Prishtinë.

Ajshe Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Isuf Arifaj shpall të pavlefshme dëftesat, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Ylber Kabashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811288275 “I.N.K” SHPK, Suharekë.

Bashkim Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Arjieta Shukolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMG “Jeta e Re”, Suharekë.