Shpallje, 22.02.2024

Shpallje, 22.02.2024

Shpallje February 22, 2024 - 14:59

Altina Rexhaj shpall të pavlefshme kartelën identifikuese me nr. PE -73345 /20 të kolegjit “AAB”, Prishtinë.

Elhami Mustafa shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme "Ali Sokoli", Prishtinë.

Lirim Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Blerta Behrami shpall të pavlefshme certifikatën, diplomën dhe tri dëftesat e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Avni Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811571373, Podujevë.

Kastriot Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Xhevat Zhitija shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Ejup Pajaziti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Sami Kosumi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810437906, Podujevë.

Hamide Maloku shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Naim Frashëri”, Podujevë.

Gonet Fazliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810170176, Podujevë.

Fatlum Hyseni shpall të pavlefshme tri dëftesa të SHMT “Fan Stilian Noli”, Podujevë.

Agonit Fazliu shpall të pavlefshme tri dëftesat e SHMT “Fan Stilian Noli”, Podujevë.

Kaltrina Behrami shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Enver Maloku”, Podujevë.

Adnan Troshupa shpall të pavlefshme dëftesat, klasat 1-9 të SHFMU "Kadri Beba", Ribar i Madh - Lipjan.

Mihrije Çadraku shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ "Ulpiana", Lipjan.