Shpallje, 21.02.2024

Shpallje, 21.02.2024

Shpallje February 21, 2024 - 15:44

Vlera Dobra shpall të pavlefshme kartelën identifikuese në kolegjin “AAB”, Prishtinë.

Trendelina Kastrati BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70936801, Prizren.

Diedon Ahmetaj BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810987729, Prizren.

Malsi Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Jonuz Durmishi shpall të pavlefshme diplomën, QK “11 Marsi”, Prizren.

Valon Cukiq shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI, IX, QK “11 Marsi”, Prizren.

Ibadete Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I, VIII, SHFMU “P. V. Shkodrani”, Leshan.

Vesel Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Avni Selimaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Avni Selimaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Musli Kolgeci shpall të pavlefshme certifikatën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Avdi Gegaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Valdete Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Geoterm Berisha” SHPK, me nr. 71304280, Suharekë.