Shpallje, 09.02.2024

Shpallje, 09.02.2024

Shpallje February 09, 2024 - 14:59

Teuta Nura shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Ali Rexhep Kastrati shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Bajram Curri”, Nekoc - Drenas.

Agon Hajdaraj shpall të pavlefshme dëftesat, kl I - IX, SHFMU “Migjeni”, Gjinoc.

Vllaznim Shehu shpall të palefshme dëftesën e nëntëvjeçares, SHFMU “Dëshmorët e Kombit”, Vraniq.

Edon Rexhepaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Shpejtim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Antigona Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHFMU “Naum Veqilharxhi”, Muhalan.

Xhevdet Bsha shpall të pavlefshme diplomën SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Betim Lumi shpall të pavlefshme dëftest viti I,II,III,IV SHMT “Skender Luarasi” Suharekë.

Xhevahir Seferi shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Abdyl Rama”, Shirokë.

Rexhë Tafaj shpall të pavlefshme dëftesat, SHFMU “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Vahid Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat e tetëvjeçares, SHFMU “Bajram Curri”, Nishor.

"Poloklinik Medica O.P." shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr.811330224. Suharekë.

Armend Sadiku shpll të pavlefshme certifikatën e lëmit LMY nr.167, e lëshuar nga MPB “A.M.E.”, Prishtinë.