Shpallje, 06.02.2024

Shpallje, 06.02.2024

Shpallje February 06, 2024 - 14:28

Orkida Spahiu shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, XII, diplomën dhe certifikatën e Testit të Maturës, shkolla fillore "Xhevdet Doda", Prishtinë.

Orkida Spahiu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës fillore “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Kompania "Pause Solutions" shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811983825.

Enis (Mustaf) Çerkini shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit "Pjetër Budi", Prishtinë.

Behar Gjyrevci shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV të shkollës së mesme "Hoxhë Kadri Prishtina", Fushë-Kosovë.

Saura Çollaku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Jetmir Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e frutarisë “Dituria”, 26.12.2015, me nrp. 2-69/15, Prizren.

Fatis Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Blerim Hodaj BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810988090, Prizren.

“N & D Granit” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70838222, Prizren.

Burim Am. Shala BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811011494, Prizren.

Agnesa Sinanaj shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit Ekonomik, “Universiteti i Prishtinës”, Prishtinë.

Anefije Bajmak BI shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600447719, Prizren.

Anefije Bajmak BI shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330060567, Prizren.

Selime Halimi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Besart Rushiti shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Naim Frashëri”, Podujevë.

Jusuf Podvorica shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Boletina”, Podujevë.

Liridon Osmani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811982885, Podujevë.

Besian Sinani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810776784, Podujevë.

Albion Rrahimi shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Naim Frashëri”, Podujevë.

Luan Salihu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Fatmire Maqani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Ardita Hoxha shpall të pavlefshme diplomën e SHE “Isa Boletini”, Podujevë.

Hysni Uka shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Liridona Karakushi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Sadri Vishaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III dhe diplomën e shkollës së mesme teknike “Nexhmedin Nixha”, Gjakovë.

Florjan Rrasi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV të SHMT “Kadri Kusari”, Gjakovë.

Jeton Vishaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMT “Nexhmedin Nixha”, Gjakovë.

Nepe Anijaj shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Dy Dëshmorët”, Sheremet -Gjakovë.