Shpallje, 05.02.2024

Shpallje, 05.02.2024

Shpallje February 05, 2024 - 14:52

Murat Isufi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Bafti Haxhiu”, klasat 1-5, Viti.

Nikolla Lencic shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Don Mikel Tarabulluzi”, klasat 1- 8, Letnicë - Viti.

Halit Sherif Gashi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “28 Nëntori”, Prishtinë.

Agim Grajqevci shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV të shkollës së mesme "Gjin Gazulli", Prishtinë.

Arma Alltiparmak shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Arman Alltiparmak shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.