Shpallje, 02.02.2024

Shpallje, 02.02.2024

Shpallje February 02, 2024 - 14:15

Metush Hoti shpall të pavlefshme dëftesat, QK “11 Marsi”, Prizren.

Ilir Halimi shpall të pavlefshme katër dëftesat, QK “11 Marsi”, Prizren.

Almir Hyseni shpall të pavlefshme dy dëftesat dhe regjistrimin e vitit Xll, arkitekt, QK “11 Marsi”, Prizren.

Lulzim Emra BI, me numër të biznesit 810586365, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330157512, importues i vogël, Prizren.

Agjencia doganore “Next“ shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 71004481, Prizren.

“Abazaj 1Compani” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 812120955, Prizren.

Lidija Nedeljkoviq shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Getoar Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj“, Prizren.

“Kastriot P. Berisha” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 811540287, Prizren.

Vlota Qerkinau shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Djellza Avdullahu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 6-9 të SHFMU “Migjeni”, Rufc i Ri - Lipjan.

Delvina Avdullahu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 6-9 të SHFMU “Migjeni”, Rufc i Ri - Lipjan.