Shpallje, 05.12.2023

Shpallje, 05.12.2023

Shpallje December 05, 2023 - 15:02

Erhan Beksaqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810977605, Prizren.

“Arsel” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811579400, Prizren.

Ridvan Krasniqi shpall të pavlefshme dokumentet e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Meriton Livoreka shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Jetmir Livoreka shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Dhurata Rexha shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU "Dituria", Kaçanik.

Leutrim Sallahi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka" në Kaçanik.

Festim Burrniku shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU "Idriz Seferi", Kaçanik.

Selvete Maliqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, DPT "Adisa-S" me nr. 80143770.

Nuhi Lusnjani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811236224.

Festim Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Erblin Provoliu shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Shaban Hashani", Ferizaj.

Fazli Strelli shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Pranvera Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 1-8 të SHFMU “Hajredin Bajrami”, Magurë - Lipjan.

Avni Fazlia shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Adrianë Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e aftësimit profesional tekstil, e lëshuar në Mitrovicë, certifikata nr. 181/2012.

Fitim Shala shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “7 Marsi”, Suharekë.

Liridon Rrahmnaj shpall të pavlefshme certifikatën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Tasim Kurtishaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Gzim Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Avni Palushi shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Dëshmorët e Kabashit”, Korishë.

Bajram Loshi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Shaban Selimaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Ali Tafolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Nazif Hamiti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Xhemile Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 1, 2, 3, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Blerina Imeri shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Dëshmorët e 5 Prillit”, klasat 6 – 9, Smirë - Viti.