Konkurs për gazetarë

Konkurs për gazetarë

Shpallje November 03, 2023 - 11:00

Gazeta online “Zëri” shpall konkurs për angazhimin e katër gazetarëve.

Të gjithë të interesuarit që duan të nisin karrierën në media si gazetarë dhe kanë pasion shkrimin mund të aplikojnë duke klikuar KETU.

Detyrat dhe përgjegjësitë;

Shkruan storje të ndryshme;

Përgatit shkrime/artikuj, tema dhe intervista duke shfrytëzuar burime të sigurta informacioni;

Është përgjegjës për obligimet e punës,

Respekton afatet kohore dhe sipas kërkesave të portalit, ndihmon.

Të ketë aftësi të shkëlqyeshme komunikuese dhe drejtshkrimore;

Njohja e gjuhës angleze (preferohet);

Të ketë aftësi të punojë në grup dhe nën presion;

Rrjete sociale - social media

Zhvillimi dhe implementimi i strategjive në rrjetet sociale për të rritur ndjeshmërinë dhe ndjekjen e kompanisë.

Planifikimi dhe koordinimi i postimeve dhe promovimeve në rrjete sociale, duke përdorur qasje të ndryshme kreative për të rritur angazhimin e publikut.

Monitorimi i aktivitetit në rrjete sociale dhe analiza e të dhënave për të vlerësuar efektivitetin e kampanjave dhe për të ndryshuar strategjitë sipas nevojave.

Përpilimi i raporteve dhe prezantimeve periodike për të raportuar rritjen dhe performancën tonë në rrjetet sociale.