Shpallje, 26.09.2023

Shpallje, 26.09.2023

Shpallje September 26, 2023 - 14:34

Erlind Latifi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Valmir Avdyli shpall të pavlefshme diplomën, SHMLP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Kaltrim Osmani shpall të pavlefshëm indeksin e kolegjit “Dardania”, Drejtimi Banka, Financa, Kontabilitet.

Selvije Uka shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Zahiri Pajaziti”, Orllan.

Valbona Rama shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e shkollës së mesme, gjimnazi “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, Drenas.

Alban Islami shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e Shkollës së Mesme.

Elsa Mjeku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, shkolla “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, Drenas.

Elinda Çitaku shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Blinera Bublica shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI të shkollës së mesme “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Arxhend Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe certifikatën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Auron Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe certifikatën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Qendrim Cakaj shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Zenel Hajdani”, Tërstenik.

Endrit Cakaj shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ramiz Fazlija shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “Fehmi Ladrovci”,

Dergut Gallpeni shpall të pavlefshëm indeksin, Drejtimi Gjuhë Angleze, shkolla “Dardania”, Prishtinë.

Viktor Karaqica shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Behar Shala shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Marin Beçikemi”, Vushtrri.

Fexhrije Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Mihal Grameno”, klasat 6, 7, 8, 9, Fushë-Kosovë.

Bajram Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Fehmi Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Bajram Curri”, Nekoc.

Ejup Kelmendi shpall të pavlefshme diplomën, QFAPT “Miladon Popoviq”, Prishtinë.

Hayhere Beqiraj shpall të pavlefshme dëftesat e tetëvjeçares, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Gani Guraziu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Përparim Isufaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Idriz Seferaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70748894, NTT “I. Sefix”, Gjinoc.

Blerim Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Kompania DVS SHPK shpall të pavlefshme certifikatën me numër unik 810171546, Prishtinë.

Shqipona Haziri shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, 13 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Hajzer Luma shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9 të SHFMU “Skënderbeu”, Kraishtë - Lipjan.

Arsim Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Kaltrinë Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Behar Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Besim Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 1-8 të SHFMU “Hajredin Bjarami”, Magurë - Lipjan.

Faton Maloku shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Drita”, Majac - Podujevë.

Donika Visoka shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Mirjeta Bashota shpall të pavlefshme certifikatën, diplomën dhe dëftesat e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Florentina Uka shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Yllza Berisha shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMGJ “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Bajram Deshishku shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Shefki Kuleta”, Tërrnavë - Podujevë.

Ledion Cakaj shpall të pavlefshme dy dëftesat e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Adhurim Hasani shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Xheladin Rekaliu”, Podujevë.

Rinor Kamerolli shpall të pavlefshme diplomën dhe tri dëftesat e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Bashkim Jusufi shpall të pavlefshme tri dëftesat e SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Pajtim Haziri shpall të pavlefshme diplomën dhe katër dëftesat e SHMT “Fan S. Noli”, Podujevë.

Luiza Maksuti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës së dhjetë, SHME “Isa Boletini”, Podujevë.

Blerta Bytyqi shpall të pavlefshme 4 dëftesat dhe diplomën SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Violeta Kryeziu shpall të pavlefshme Faksimilin KO-01918-01-018 (02525), Prizren.