Shpallje, 19.09.2023

Shpallje, 19.09.2023

Shpallje September 19, 2023 - 14:55

Rukije Guri shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU “Jusuf Gërvalla”, Kaçanik.

Melihate Baftiu shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU “Kadri Zeka”, Kaçanik.

Erblin Provoliu shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të shkollës së mesme “Shaban Hashani”, Ferizaj.

Laurina Kuqi shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Donjeta Luma shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Elona Bruti shpall të pavlefshme diplomën e SHMP Qendra e Kompetencës, Ferizaj.

Muhamet Palloshi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III dhe IV të gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Natyra Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Blerina Kasa shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Advije Hasani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të "Rent A Car Elsa" SHPK, me numër 811985839.

Endrit Guri shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Afrim B. Rama shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810016817, Fushë-Kosovë.

“Dardania Chamber of e Health and Commerce” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811878240, Prishtinë.

Krenar Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën për floktari, Agjencia për Punësim, Shkolla e Birobit, Prizren.

Besarta Shishko shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.