Shpallje 15.09.2023

Shpallje 15.09.2023

Shpallje September 16, 2023 - 11:09

Valentina Llugiqi, shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8 të SHFMU “Hivzi Sylejmani”, Dobrajë e Madhe - Lipjan.

Leutrim Sejdiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9 të SHFMU "Emin Duraku", Banullë - Lipjan.

Eljesa Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9 të SHFMU “Vëllezërit Frashëri”, Lipjan.

Latife Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8 të SHFMU “Lasgush Poradeci”, Muzeqinë - Shtime.

Majlinda Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9 të SHFMU “Emin Duraku”, Banullë - Lipjan.

Arsim Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës “Bajram Curri”, Drenas.

“Euro Building” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën me numër unik 810835910.