Shpallje, 14.09.2023

Shpallje, 14.09.2023

Shpallje September 14, 2023 - 16:20

Alfred Sinani shpall të pavlefshne diplomën, SHM “Ukshin Hoti“, Krushë e Madhe.

Hanemshah Zogaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

“La Ruota Shar” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330398314, Prizren.

Fati Pajko BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 811966441, Prizren.

Lindi Ademaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Erblina Cocaj shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, certifikatën e maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Rita Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Ukshin Hoti“, Krushë e Madhe.

Adhurim Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat, SHM “Qendra e Kompetencës“, Prizren.

Flurim Elshani B.I. shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 810588436, Prizren.

Liridona Rakah shpall të pavlefshme dëftesat, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Cumali Santiri B.I. shpall të pavlefshme certificatën si importues I vogël me nr. të biznisit 810592073, Prizren.

Edin I. Gashi B.I. shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600563359, Prizren.

Ardit Lushaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Lindita Ramaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Luciano Motroni“, Prizren.

Baris Muzbeg shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Edit Cejku shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, testin e maturës, kolegji “Mehmet Akif“, Prizren.

Elsa Gavazaj shpall të pavlefshme 3 dëftesa dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku“, Prizren.

Kujtim Sadriu shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni“, Prizren.

Visar Spahiu shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Fatjon Limani shpall të pavlefshme diplomën, ShMGj “Jeta e Re”, Suharekë.

Samir Elshani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGj “Jeta e Re”, Suharekë.

"Nobis" SHPK shpall të pavlefshme të humbur certificatën e TVSH-së me nr. 330396475, Suharekë.

Lutfije Sahiti shpall të pavlefshme certificatën e testit të maturës shtetrore, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Naser Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e shkolles fillore "Shkendija", Hajvali.

Lirim Hamzaj shpall të pavlefshme diplomën, ShMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Mimoza Rrafshi shall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Loetrim Kabashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Mendrit Elshani shpall të pavlefshme diftesat e klasave X, XI, XII, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Dijellza Vranovci shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI, IX, SHMU “V. P. Shkodrani”, Leshan.

Qamil Binaku shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplpmën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Arbenit Behluli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGj “Jeta e Re”, Suharekë.

Fitim Buzhala shpall të pavlefshme dy dëftesat e klasave I, II, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Kushtrim Xhemajli shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit “Club Gold Bar” SHPK, 811316852.

Ardit Limani shpall të pavlefshme certifikatën e notave të maturës shtetërore, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Arben Zeka shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hajdar Dushi”, Gjakovë.