Shpallje, 13.09.2023

Shpallje, 13.09.2023

Shpallje September 13, 2023 - 14:07

Diellza Halimi shpall të pavlefshme certifikatën e Testit të Maturës, shkolla “Hoxha Kadri Prishtina”.

“Sa Ëmbël” SH.P.K shpall të pavlefshme certifikatën e humbur të biznesit me nr. unik 811429530

Lirim Hamzaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Loetrim Kabashi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Mendrit Elshani shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Dijellza Vranovci shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI-IX, SHMU “V. P. Shkodrani”, Leshan.

Qamil Binaku shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Arbenit Behluli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Fitim Buzhala shpall të pavlefshme dy dëftesat, klasat I-II, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

KushtrimXhemajli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Club Gold Bar” SHPK me nr. 811316852.

Ardit Limani shpall të pavlefshme certifikatën e notave të Maturës Shtetërore, SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Lutfije Sahiti shpall të pavlefshme certifikatën e Testit të Maturës Shtetërore, SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Tërstenik – Viti.

Edin I. Gashi B.I. shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600563359, Prizren.