Shpallje, 11.09.2023

Shpallje, 11.09.2023

Shpallje September 11, 2023 - 14:41

Ardit Limani shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 të gjimnazit “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Lutfije Sahiti shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Zekir Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Rron Hasani shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Faik Konica”, Prishtinë.

Sabahate Suka shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.