Shpallje, 15.03.2023

Shpallje, 15.03.2023

Shpallje March 15, 2023 - 09:53

Remzi Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 330368614 dhe me nr. fiskal 810030138, Carrallukë.

Ahmet Kuqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Qendrim Beqaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave IV, IX, SHMU “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Besmir Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811042051, Suharekë.

Xhavit Lezi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Arbnor Shala shpall të pavlefshme certifikatën për murator, IAAP “Dituria”, Prizren.