Shpallje, 15.03.2023

Shpallje, 15.03.2023

Shpallje March 15, 2023 - 09:53

Remzi Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 330368614 dhe me nr. fiskal 810030138, Carrallukë.

Ahmet Kuqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Qendrim Beqaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave IV, IX, SHMU “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Besmir Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811042051, Suharekë.

Xhavit Lezi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Arbnor Shala shpall të pavlefshme certifikatën për murator, IAAP “Dituria”, Prizren.

Fidan M.Reçica B.I “Sharri Pharmacy” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811178509, Komoran.