Shpallje, 13.01.2023

Shpallje, 13.01.2023

Shpallje January 13, 2023 - 15:25

Atdhe Gashi shpall të pavlefshme tri dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Geg Prekpalaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Bajram Morina shpall të pavlefshme certifikatën e muratorit, IAPP “Dituria”, Prizren.

Visar Agushi shpall të pavlefshme diplomën e Kolgjit “AAB” me numer: 813/17, Prishtinë.