Shpallje, 01.12.2022

Shpallje, 01.12.2022

Shpallje December 01, 2022 - 15:38

“Capacity Building Center” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811340108, Prizren.

“Bazalti – S” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330410225, Prizren.

Astrit Temaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, III, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Almisa Durmishi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Aziz Zejnullahu shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Arben Dalipi shpall të pavlefshme dëftesën, kl. I-VIII të shkollës fillore “Bafti Haxhiu”, Viti.

Qendrim Avdiu shpall të pavlefshme certifikatën e aftësimit profesional, np. 1175463344. si dhe protokolli nr. 1120/2011, 27.09.2011, Ferizaj.