Shpallje, 12.08.2022

Shpallje, 12.08.2022

Shpallje August 12, 2022 - 15:28

Ilir Rrustemi shpall të pavlefshme diplomën e shkolles së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu” Viti

Enerco L.L.C shpall të pavelefshme certifikaten e biznesit me Nr: 810801119, Prishtine.