Shpallje, 09.07.2024

Shpallje, 09.07.2024

Shpallje July 09, 2024 - 15:04

Leo Barbatovci shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Xhemail Mustafa”, Prishtinë.