Shpallje, 08.07.2024

Shpallje, 08.07.2024

Shpallje July 08, 2024 - 15:52

Klinton Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Muhamed Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 10, 11, 12, si dhe diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Avdirrahman Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Kenan Halimi”, klasat 1 – 8, Xhylekar - Viti.

Rinesa Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Burbuqe Jahaj shpall të pavlefshme certifikatën e furrëtarisë, IAPP “Dituria”, Prizren.