Shpallje, 04.07.2024

Shpallje, 04.07.2024

Shpallje July 04, 2024 - 15:05

Isuf Emini shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Arlind Spahiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, “Gymnazium Loyola”, Prizren.

Ardiana Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Valdet Boshnjaku shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Asim Vokshi”, Prishtinë.

Albinot Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 11, 12, 13, shkolla e mesme “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

“Flux Drinks” SHPK, me numër të biznesit 811901702, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së.

Egzon Uka shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Shkelqim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”, Fushë-Kosovë.

Valon Vitija shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Arton Morina shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Jeta e Re”, Komoran.

Fahrije Avdullahu shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Nexhmi Mustafa”, Besi.

“Ndërtimi Fi 6285 92” SHA shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812015859.

Igballe Islami shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Bujqësisë, Prishtinë.

Fadil Sopi shpall të pavlefshme diplomën e masterit, kolegji “Iliria”, Prishtinë.

Fadil Sopi shpall të pavlefshme diplomën bachelor, kolegji “Iliria”, Prishtinë.

Safet Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Pandeli Sotiri”, Plemetin.

Blerim R. Bajçinca shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Zenel Salihu”, Bardh i Madh.

Violeta Ademi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Rilindja”, Dobroshevc - Drenas.

Art Halili shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 6 – 9, shkolla fillore “Dardania”, Prishtinë.

Afrim Tërnava shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Minatori”, Fushë-Kosovë.

Vehbi Mehani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit personal me nr. 600939196.

Fatmir Canolli shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Xhemail Gerguri shpall të pavlefshme diplomën, e lëshuar në QAM, në vitin 1987, Lipjan.

Nexhip Kamberi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

“26 Zgjidhja” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330319766.

Fexhiride Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Zenel Salihu”, Grabovc.