Shpallje, 01.07.2024

Shpallje, 01.07.2024

Shpallje July 01, 2024 - 15:07

Armend Bllaca shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës së mesme të mjekësisë “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Rijad Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Esila Haskuka shpall të pavlefshme dëftesën e vitit VI, “Gymnazium Loyol”, Prizren.

Ermal Shehu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Ardit Mejzini” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811464553, Prizren.

Lirije Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.