Shpallje, 24.06.2024

Shpallje, 24.06.2024

Shpallje June 24, 2024 - 15:03

Berat Krasniqi shpall të pavlefshëm dokumentin identifikues të Odës së Mjekëve, Prishtinë.

Berat Krasniqi shpall të pavlefshme licencën e mjekut, me nr. KO-05475-01-08, Prishtinë.

Guxim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Ahmet Gashi” (“Sami Frashëri”).

Kompania “26 Lidhja” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330319766.

Kthjellime Beseni shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Dafina Binau” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811363035, Prizren.