Shpallje, 12.02.2024

Shpallje, 12.02.2024

Shpallje February 12, 2024 - 13:26

Kompania "Albakos" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810745432, Pejë.

Kompania "Shkembi -Gllareve" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811242487, Klinë.

Ilirjan Bytyqi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810993106, Prizren.

DPT “Mishtore Kosova” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70808285, Prizren.

Elvin Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat, klasat I -X, SHFMU “Dituria”, Samdrazhë.

Egzon Iballi shpall të pavlefshme dëftesat, viti I, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Nysret Kukaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Nysret Kukaj BI”, me nr. 81966623, Suharekë

Nezir Loshi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Avdullah Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, XII, XIII dhe diplomën, shkolla “Jeta e Re”, Suharekë.