Shpallje, 20.09.2023

Shpallje, 20.09.2023

Shpallje September 20, 2023 - 16:36

Endrilona Zeneli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Visar Avdyli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

“Be - Ti Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810144668, Prizren.

Bled Memaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Albin Llalloshi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës fillore “Naim Frashëri”, Prishtinë.

“Abc Code” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811564138, Prishtinë.