Shpallje, 18.09.2023

Shpallje, 18.09.2023

Shpallje September 18, 2023 - 15:13

Labinot Hasanaj B.I shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811131317, Gjakovë.

Xhavit Berisha shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe Testin e Maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Valmira Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Diamant Aliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811006643, Prizren.

Enisa Qukiqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Aprint Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811333319, Prizren.

Qendrim Ajupi shpall të pavlefshme dëftesat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Ponte Lounge” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 821271634, Prizren.

Anes Kryezi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM Qendra e Kompetencës, Prizren.

Lavdim Berisha shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Fushë-Kosovë.

Qamil Shala shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës fillore “28 Nëntori”, Prishtinë.

Ismet Suka shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Edonit Elshani shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e maturës, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Bardhyl Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810635716, Suharekë.