Shpallje, 18.01.2023

Shpallje, 18.01.2023

Shpallje January 18, 2023 - 15:07

Nail I. Shehu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811525487, Prizren.

“Preabd Commercb” NPSHT shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811769332, Prizren.

Qumështorja “Sharri” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810970998, Prizren.

“Bam Oil” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70754355, Prizren.

Driton Shabani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Ruzhdi Kryeziu shpall të humbur certifikatën me nr. 600151576, DT “Pagarusha 2000”, selia në Malishevë.