Shpallje, 23.09.2022

Shpallje, 23.09.2022

Shpallje September 23, 2022 - 15:33

Sara Zeneli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Sara Zeneli B.I.”, me numër 810195009.

Taulant Hasani shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.