Shpallje, 21.06.2022

Shpallje, 21.06.2022

Shpallje June 21, 2022 - 13:02

Besnik Ukshini shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, SHMP "Jonuz Zejnullahu", Viti.

Zejnije Nuredini shpall të pavlefshme diplomën, SHMP "Jonuz Zejnullahu", Viti. 

Besnik Ukshini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, SHFMU “28 Nëntori“, Verban – Viti.

Rexhep Hajdari shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, Lipjan.

Leart Luma shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Ulpiana”, Lipjan.

Liridona Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Adem Gllavica”, Lipjan.

Edmond Sopa shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 810724692, Lipjan.

Eltin Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V dhe VI - IX, SHFMU “Faik Konica”, Celinë.

Fatlind Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI - IX, SHFMU “Lekë Dukagjini”, Prizren.

Fatlind Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, “Remzi Ademaj”, Prizren.

Enkepa Hoxha shpall të pavlefshme certifikatën e Maturës, SHM “Gjon Buzuku”, Pizren.

Damir Hallaci shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe Testin e Maturës, kolegji “Mehmet Akif”, Prizren.

DPZ "Perfect Service" shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër 330279217, Prizren.

Drita Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMP, “Shtjefën Gjeçovi”, drejtimi Dizajn Grafik, Prishtinë.

“Zem Zem Grill” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 811881011.

Valdet Bylykbashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810505349, Prishtinë.

Biznesi "Adhurim Kida", me emër tregtar “NSH FISH EYE” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. unik identifikus 810913922, Prishtinë.

Lorik Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesën, SHF "Hilmi Rakovica”, Prishtinë.

Musa Sinani shpall të pavlefshme diplomën, SHME "Isa Boletini", Podujevë.

Berat Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat, SHF “Drita”, Majac.

Gentrit Sadiku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810789886, Podujevë.

Egzon Sinani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Fan Stilian Noli", Podujevë.

Sabedin Buqa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70347601, Podujevë.

Arsim Shabani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810779176, Podujevë.

Sheqir Syla shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT "Fan Stilian Noli", Podujevë.

Nadire Qerimi shpall të pavlefshme dëftesat, SHF “Josip Broz Tito”, Podujevë.

Muharrem Sadiku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810784125, Podujevë.

Sanije Mehmeti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810787674, Podujevë.

Besnik Kosumi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810784935, Podujevë.

Muhamet Seta shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Aleksandër Xhuvani", Podujevë.

Fejzullah Mekolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Fan Stilian Noli", Podujevë.

Mentor Vokrri shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "Fan Stilian Noli", Podujevë.

Tausara Kastrati shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810786444, Podujevë.

Jehona Paqarada shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810194324, Podujevë.