Shpallje, 20.06.2022

Shpallje, 20.06.2022

Shpallje June 20, 2022 - 12:29

Varis Brando shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

"PSF" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër 330385006 ,Prizren.

Inara Rama shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Loyola”, Prizren.

Ylli Rrezja shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Elita Hoti shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e pikëve të maturës, SHM "Ukshin Hoti", Krushë e Madhe.

Florim Agushaj shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

Flakron Koliqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMEJ "Hoxhë Kadri Prishtina", Prishtinë.

Mirlinda Dvorani shpall të pavlefshme diplomën Bachelor, Banka, Financa, Kontabilitet - kolegji "Iliria", Prishtinë.

Sylejman Pllana shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat, QSHT "Nikolla Teslla", Obiliq.

Safete Makolli shpall të pavlefshme dëftesën, SHF "Branisllav Nushiç", Prishtinë.

Granit Selimi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB "Abdyl Frashëri", Prishtinë.

Jeton Mjekiqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Hasan Tahsini", Obiliq.

Besart Sallova shpall të pavlefshme dëftesën, SHF "Ibrahim Rugova", Obiliq.

Liridon Vërbovci shpall të pavlefshme diplomën, SHMB "Abdyl Frashëri", Prishtinë.

0S "Shendeti SH" BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810949547 dhe numër biznesi 71164403, Prishtinë.

Arlind Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat, SHF “Afrimi dhe Fazliu, Lluzhan.

Dionis Stublla shpall të pavlefshme dëftesat, SHF “Afrimi dhe Fazliu, Lluzhan.

Muhamet Murtezi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLE " Isa Boletini", Podujevë.

Nexhat Veliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810786676, Podujevë.

Besim Salihu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810781428, Podujevë.

Premtim Glloboderi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811574096, Podujevë.

Sadok Sinani shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Aleksandër Xhuvani", Podujevë.

Kastriot Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811369190, Podujevë.

Haxhere Syla shpall të pavlefshme dëftesën, SHFMU Bajqinë - Podujevë

Adem Hyseni shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810777914, Podujevë.

Asdren Asllani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Fan Stilian Noli", Podujevë.

Burim Osmani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, Podujevë.