Shpallje, 15.06.2022

Shpallje, 15.06.2022

Shpallje June 15, 2022 - 15:39

Fadil Ternava shpall të pavlefshme dëftesën e viteve l, Il, Ill, lV, dhe diplomën, SHM "Nikolla Teslla", Obiliq. 

Arlind Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat, SHF "Afrimi dhe Fazliu", Lluzhan.

Dionis Stublla shpall të pavlefshme dëftesat, SHF "Afrimi dhe Fazliu", Lluzhan. 

Muhamet Murtezi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLE "Isa Boletini", Podujevë.

Nexhat Veliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810786676, Podujevë.

Besim Salihu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810781428, Podujevë.

Premtim Glloboderi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811574096, Podujevë.

Sadok Sinani shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Aleksandër Xhuvani", Podujevë.

Kastriot Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811369190, Podujevë.

Haxhere Syla shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore, Bajçinë - Podujevë.

Adem Hyseni shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810777914, Podujevë.

Asdren Asllani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "Fan Stilian Noli", Podujevë.

Burim Osmani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810777914, Podujevë.

Musa Sinani shpall të pavlefshme diplomën, SHMLE "Isa Boletini", Podujevë.

Berat Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesën, SHF “Drita”, Majac.

Bardh Spaqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Edmond Kabashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Flamur Nebiu shpall të pavlefshme dëftsën e klasave VI –IX, SHFMU "Ilmi Bahtijari", Blaqë – Dragash.

Qefsere Lutfiu shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Imer Gërguri shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Minatori", Fushë Kosovë.

Fadil Tërnava shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III IV dhe diplomën, SHMT "Nikolla Teslla”, Obiliq.

Jahir Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMB "Abdyl Frashëri", Prishtinë.

Albion Mengjiqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHM "Ahmet Gashi", Prishtinë.

Gëzim Gjigoli shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Hasan Tahsini", Obiliq.

Drilon Hyseni shpall të pavlefshme diplomën, SHMLEJ "Hoxhë Kadri Prishtina", Prishtinë.

Arbër Hyseni shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Sami Frashëri", Prishtinë.

Besnik Slishani shpall të pavlefshme dëftesën, SHF "Ibrahim Rugova", Obiliq.

Adelina Duraku shpall të pavlefshme diplomën, SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

DPT "Altini" shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70643243, Prizren.

Arben N. Kabashi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811289968, Prizren.

Adelina Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Adelina Morina shpall të pavlefshme certifikatën e rrobaqepësisë, Prizren.

Mustafa Bruti BI shpall të pavlfshme certifiatën fiskale me numër 600029616, Prizren.

Hasim Konjuhi shpall të pavlefshme diplomën, SHMLP "Ismail Dumoshi", Obiliq.

Ramadan Haziri shpall të pavlefshme diplomën, SHMLP "Ismail Dumoshi", Obiliq.