Publikimi i Listës Fillestare nga AKP-ja të NSH “Auto Prishtina” - Prishtinë

Publikimi i Listës Fillestare nga AKP-ja të NSH “Auto Prishtina” - Prishtinë

Shpallje June 06, 2022 - 19:23

 

Listën mund ta gjeni në web faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në linkun në vijim: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,76

Image