Shpallje, 19.05.2022

Shpallje, 19.05.2022

Shpallje May 19, 2022 - 10:11

Premtim Burniki shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU "Idriz Seferi", Kaçanik.

Vlera Lulzim Ejupi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ "Ulpiana", Lipjan. 

Rexhep Hashani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMGJ "Ulpiana", Lipjan. 

Musa Bushi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të NTSH "Cufa Trans- Musa Bushi B.I.", me numër 80143508.                  

Ylber Krasniqi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810300913, NTSH "Beli”, Kaçanik.

Halim Krapi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, SHFMU ”Hilmi Hoti”, Carrallukë - Malishevë.

Liridona Shala shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 12 dhe diplomën e qendrës profesionale “Kujtim Krasniqi”, Malishevë.

Qendrim Rudi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, SHFMU ”Asim Vokshi”, Panorc - Malishevë.

Valdete Zulfaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, SHFMU ”Gjergj Fishta”, Senik - Malishevë.

Valdet Morina shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, SHFMU “Bajram Curri”, Drenoc - Malishevë.

Mirdita Gashi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës profesionale “Lasgush Poradeci”, Kijevë - Malishevë. 

Artion Hoti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, SHFMU “Imer Krasniqi”, Carrallukë - Malishevë.

Armir Dobruna shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Ariana Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, SHFMU “Gjergj Kastrioti”, Vërmicë - Malishevë.

Dashurie Sadikaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, SHFMU “Asim Vokshi”, Panorc - Malishevë.

Shpend Shala shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Lasgush Poradeci, Kijevë - Malishevë.

Fatlun Thaqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 6-9, SHFMU “Hilmi Hoti”, Carrallukë - Malishevë.

Demokrat Avdullah Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9, SHFMU “Hilmi Hoti”, Carrallukë - Malishevë. 

Leotrim Telaku shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hamdi Berisha”, në Malishevë.

Blerim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës profesionale “Lasgush Poradeci”, Kijevë - Malishevë.

Gresa Mazreku shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e gjimnazit “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Zymrie Sertolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, SHFMU “Ganimete Tërbeshi”, Astrazup - Malishevë.

Hasime Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e gjimnazit “Hamdi Berisha”, Malishevë.

“Oriental” SHPK me numër biznesi 810053281, shpall të pavlefshëm numrin e TVSH-së 330365321, pronar Hafir Mazreku, me seli në Malishevë.

Magribe Sfirca shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Vlora Duraku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V dhe VI - IX, SHFMU "Bajram Curri", Krushë e Madhe.

Murat Maroshi BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811274860, Prizren.

Cemailj Smailji BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811439307, Prizren.

Arlinda Bytyçi BI shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811041251, Suharekë.

Fahrije Basha shpall të pavlefshme diplomën, SHMLP (mësim klasor) ''Xhevdet Doda'', Prizren.

Fahrije Basha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomen, SHMP ''Jeta e Re'', Suharekë.

Hasan Morina shpall të pavlefshme dëftesën e viteve III dhe IV, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Petrit Gllareva shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Fidan Gllareva shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, Drenas.

Shqipe Kastrati shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Diana Doberdolani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti - Skënderbeu”, Drenas.

Agon Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-V dhe IV-IX, SHFMU “Hasan Prishtina”, Llapushnik.

Valdet Stoliqi shpall të pavlefshme deftesën, SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Liridona Topalli shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, Drenas.

Endrit Hoti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës, SHFMU “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Luljeta Mala shpall të pavlefshme diplomën, SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Resmija Biljibani shpall të pavlefshme certifikatën “Ndërtimi i Kapaciteteve të Drejtorit e të shkollave për Udhëheqës Arsimorë (168 orë) D.D.A.P, Prishtinë.