Shpallje, 13.05.2022

Shpallje, 13.05.2022

Shpallje May 13, 2022 - 13:32

“Ben Tatlises Doner” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër 330216392, Prishtinë.

Fitim Plakolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX të SHFMU “Pandeli Sotiri” , Obiliq.

Beqir Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

“Supreme Food Service GMBH”, “Branch Office Kosova” - Dega në Kosovë, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810796245, Prishtinë.